Repetitor

Gerrie Meijers studeerde orgel – bij Johan van Dommele en Hans van Nieuwkoop – en piano – bij Arthur Hartong en Jacques Hendriks – aan het Stedelijk Conservatorium te Arnhem. Zij behaalde daar de diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus, met onderscheiding.

 

gerrie_meijers
Gerrie bezit een buitengewoon grote ervaring als begeleidster, met een duidelijke voorkeur voor het vocale genre in de breedste zin van het woord. Bij Tan Crone volgde zij cursussen liedbegeleiding. Met Wieke Ubels (sopraan), Cecile Roovers (alt/mezzo en actrice) en Annette Stallinga (alt) speelt zij in vaste duo’s, en samen met organiste/pianiste Christine Kamp vormt zij een vierhandig duo.

Gerrie Meijers is organiste van de Remonstrantse Kerk te Haarlem. Zij is pianiste bij het Haarlems Gemengd Koor, het Hoofdstadkoor, Min Ghesellen en het Bachkoor Holland.
Zij concerteert niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland en zij maakte diverse radio- en CD-opnamen. Zij won prijzen op de internationale orgelconcoursen van Toulouse en Nijmegen. In 2002 ontving zij van de Société Academique Arts-Sciences-Lettres de zilveren medaille vanwege haar verdiensten voor de Franse muziek.

Met ingang van oktober 2008 is Gerrie Meijers vaste repetitor van KCOV Excelsior. Als organiste verleent zij veelvuldig haar medewerking aan de concerten van 7 KCOV Excelsior (zowel groot orgel als continuo).

repetitor

kcov_in_concertgebouw_fullface_aangepast+tekst
Matthäus Passion fragment // Bach - KCOV in Concertgebouw Amsterdam / Muziekfragment: Matthäus Passion
  1. Matthäus Passion fragment // Bach - KCOV in Concertgebouw Amsterdam / Muziekfragment: Matthäus Passion